top of page

Osman Erden ile 12-17 Yaş Sanat Tarihi Atölyesi

Programdaki bütün adımları tamamlayan herkes bir rozet kazanır.

Hakkında

Dört hafta sürecek olan bu atölyede insanın sahip olduğu yaratıcılık özelliğinden, bu yaratıcılığı sanata nasıl dönüştürdüğünden bahsedilecek, avcı toplulukların mağara duvarlarına yaptıkları resimlerden başlayarak antik dönemde ve ortaçağda insanın sanat ile olan ilişkisine değinildikten sonra Rönesans ile birlikte sanatın nasıl profesyonel bir çizgiyi izlediği incelenecektir. Atölyede 19.yy’ın ortalarından itibaren beliren modern sanata ve 20.yy’da ortaya çıkan çağdaş sanata ayrıca değinilecektir.

Ders Programı

Zaten katılımcı mısınız? Giriş Yapın

bottom of page