Empresyonistler

osman-erden
Osman Erden
admin
Son Güncelleme Mayıs 27, 2022
1 kişi kayıtlı

Atölye Hakkında

Osman Erden ile yeni dört haftalık atölyemiz: ‘Empresyonistler’
Empresyonizm terimi bir grup Fransız ressamın 1860’lı yılların sonlarından 1880’li yılların ortalarına dek yaptıkları resimleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu sanatçılar arasında Monet, Renoir, Pissarro, Bazille, Degas, Morisot, Sisley, Cassatt, Caillebotte gibi ressamlar yer almaktadır. Adı geçen sanatçılar Akademi karşıtı bir tavır içinde olduklarından kurumun uzantısı olan Salon Sergileri’nden bağımsız olarak kendi sergileme olanaklarını yaratıp Empresyonist Sergiler’i düzenlerler. Sanat galerilerinin açıldığı, sanat piyasasının derinleştiği, sanat eleştirisinin güçlendiği bu dönem sanat sosyolojisi açısından da çok önemlidir.
1880’lerle birlikte bu sanatçıların ortaya koyduğu yaklaşıma tepkiler şekillenmeye başlar. Seurat, Signac, Cézanne gibi isimler Monet ve arkadaşlarının resimde strüktürü ihmal ettiğini iddia ederek Empresyonizmi farklı bir yola sokarlar. Gauguin, Van Gogh gibi isimler ise 1880’lerin ikinci yarısıyla birlikte Monet ve arkadaşlarından çok daha farklı yönlere gideceklerdir.
Bu atölyede empresyonistler ve post-empresyonistlerin sanat anlayışına değinilecek. 1860’lardan 1900’lerin başına kadarki dönemde toplumsal ve siyasi gelişmeler göz önünde tutularak sanat sosyolojisi alanındaki değişimlerden bahsedilecektir.

Yer : İstanbulTel: +90 530 767 54 60

Requirements

  • Zoom Uygulaması
  • İnternet

Eğitmenin

Osman Erden

0/5
14 Kurs
0 Yorum
8 Öğrenci
    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü'nde lisans eğitimi alan Osman Erden
aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programında
"Nasyonal Sosyalizmin Alman Sanatına Yansıması" başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.
   "Türkiye'de Güncel Sanat Alanını Şekillendiren Unsurlar"
başlıklı teziyle doktorasını alan Erden Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görevini
sürdürüyor.
    UNESCO'ya bağlı Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği
(AICA) Türkiye Şubesi’nin 2008-2011 yılları arasında yönetim kurulu
üyeliğini, 2011-2014 yılları arasında başkanlığını yapan Erden'in 2016’da
Modern Sanatın Kısa Tarihi adlı kitabı yayınlandı.
Daha fazla

admin

5.0/5
54 Kurs
3 Yorum
0 Öğrenci
Daha fazla

Yorum yaz

EMPRESYONİSTLER

600.00

Seviye
Tüm Seviyeler
Dil
Türkçe