Beş Büyük Düşünür

80.00

Felsefe seminerlerimiz devam ediyor!
Yeni seminerimiz: Dr. Güçlü Ateşoğlu ile ‘Beş Büyük Düşünür’
Çağdaş Dünyanın Düşüncesini Anlamada Beş Klasik Filozof: Vico, Herder, Kant, Hegel, Marx.
Beş önemli düşünürün öğretileri,
özgürlük, hümanizm, ilerleme, tarihsellik gibi kavramlar eşliğinde açıklanmaya ve tartışılmaya çalışılacaktır. Bu kavramlar ve problem alanları, aynı zamanda yirminci ve yirmi birinci yüzyılın benimsediği ya da eleştirdiği bir düşünce alanını belirlemektedir.

Yer : İstanbulTel: +90 530 767 54 60