Edebiyat ve Şiir Üzerine Düşünmek

600.00

Güçlü Ateşoğlu ile dört haftalık felsefe atölyemizde konumuz:
‘Edebiyat ve Şiir Üzerine Düşünmek’
Sözcükler ve dizeler bize ne anlatır, neyi duyarız? Anlamak ile duymak nasıl birleşir? İkisinde de kökensel ve zeminde olan ne var ve çağdaş olanda neyi duyumsatır, bize neyi hissettirir? Müşterekliğin izini nasıl dillendirebiliriz? İki figürü felsefe-edebiyat ilişkisinde, diğer iki figürü şiirden ötesine konuşturmaya çalışacağız.