Empresyonistler

600.00

Osman Erden ile yeni dört haftalık atölyemiz: ‘Empresyonistler’
Empresyonizm terimi bir grup Fransız ressamın 1860’lı yılların sonlarından 1880’li yılların ortalarına dek yaptıkları resimleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu sanatçılar arasında Monet, Renoir, Pissarro, Bazille, Degas, Morisot, Sisley, Cassatt, Caillebotte gibi ressamlar yer almaktadır. Adı geçen sanatçılar Akademi karşıtı bir tavır içinde olduklarından kurumun uzantısı olan Salon Sergileri’nden bağımsız olarak kendi sergileme olanaklarını yaratıp Empresyonist Sergiler’i düzenlerler. Sanat galerilerinin açıldığı, sanat piyasasının derinleştiği, sanat eleştirisinin güçlendiği bu dönem sanat sosyolojisi açısından da çok önemlidir.
1880’lerle birlikte bu sanatçıların ortaya koyduğu yaklaşıma tepkiler şekillenmeye başlar. Seurat, Signac, Cézanne gibi isimler Monet ve arkadaşlarının resimde strüktürü ihmal ettiğini iddia ederek Empresyonizmi farklı bir yola sokarlar. Gauguin, Van Gogh gibi isimler ise 1880’lerin ikinci yarısıyla birlikte Monet ve arkadaşlarından çok daha farklı yönlere gideceklerdir.
Bu atölyede empresyonistler ve post-empresyonistlerin sanat anlayışına değinilecek. 1860’lardan 1900’lerin başına kadarki dönemde toplumsal ve siyasi gelişmeler göz önünde tutularak sanat sosyolojisi alanındaki değişimlerden bahsedilecektir.

Yer : İstanbulTel: +90 530 767 54 60