Osman Erden ile Çağdaş Sanat Atölyesi

600.00

1943 yılında Jackson Pollock Peggy Guggenheim’ın evine bir duvar resmi
yapar. Bu resim kısa süre sonra Soyut Dışavurumculuk olarak
adlandırılacak bir akıma dair ipuçları vermektedir. II.Dünya
Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte ABD’de yaşayan genç ressamların
soyut resme gittikçe daha fazla ilgi göstermeye başladığı görülür.
Avrupa’da ise 1950’lerin ikinci yarısıyla birlikte Almanya’da ZERO
Grubu’nun başını çektiği soyut sanat yaklaşımı moda olacaktır. Aynı
dönemde İngiltere’de Eduardo Paolozzi’nin öncülüğünü yaptığı
Independent isimli grup ise popular kültürün yüksek kültür kadar
değerli olduğuna dair toplantılar düzenlemekte, eserler üretmektedir.
Aynı dönemde ABD’de ise Jasper Johns bir Amerikan bayrağını
resmedecektir. 1960’lara Andy Warhol ile damgasını vuran Pop Art ile
çağdaş sanat döneminin başladığı söylenebilir. Bu dönemde Japonya’da
ortaya çıkan Gutai gibi sanatçı grupları da dikkatleri çekmektedir.
1960’larda Yayoi Kusama, Yoko Ono, Carolee Schneemann gibi isimler
kadın kimlikleriyle sanat alanında görünür olup 1970’lerde
derinleşecek olan feminist sanatı öncülerler. Sanat Emekçileri
Koalisyonu gibi sanatçı inisiyatiflerinin kurumsal eleştiriyi gündeme
getirdiği 1970’ler aynı zamanda vücut sanatı, yeryüzü sanatı gibi
farklı ifade alanlarının belirmeye başladığı yıllar olur.

Dört seminerden oluşacak olan Çağdaş Sanat Atölyesi II.Dünya
Savaşı’ndan 1970’lerin sonuna kadarki dönemi ele alacaktır. Bu
atölyeyi yine dört seminerden oluşacak, 1980’lerden günümüze kadar
çağdaş sanat alanındaki değişimleri içeren ikinci bir atölye takip
edecektir.

Yer : İstanbulTel: +90 530 767 54 60