Özlem Kumrular İkonografi Atölyesi

800.00

Avrupa Sanatında Dini Semboller ve Anlatıları
Kilise ve Resim Okuma

Bir kilise ya da resim nasıl okunur? Bir resme, ya da mimari bir esere baktığımızda onu anlamak için bilmemiz gereken temel semboller, dini anlatılar ve mimari öğeler nelerdir? Avrupa sanatında iki bin yıldır hâkim olan Eski ve Yeni Ahit sembolleri, sayıları, renkleri, yönleri, şekilleri ve anlatıları sanatta nasıl çözümlenir? Rönesans ressamlarının vazgeçemediği ilahi metinlerden sahnelerin en çok tekrarlananları hangileridir? Bir kilisenin bahçesinde neler saklıdır? Eski Ahit ve Yeni Ait paralellikleri nasıl resmedilir? Hz. İsa’nın tasvirleri neye göre değişir? Onun yüz hatlarını nereden biliyoruz? Zenci, Çinli, Etiyopyalı İsa’lar var mıdır?
Bu seminerden sonra resimlere, kiliselere bakmayacak, onları göreceksiniz!