Sanatta Romantik Dönem

600.00

Osman Erden ile yeni atölyemiz: ‘Sanatta Romantik Dönem’

J.W. Goethe’nin 1774’de Genç Werther’in Acıları’nı, W.Wordsworth ve S.T.Coleridge’in 1798’de Lirik Baladlar’ı yayınlamaları ile Avrupa kültür tarihinde yeni bir döneme girildiğinin işaretleri verilmiş olur. Napolyon Savaşları’nın beraberinde getirdiği yıkım ile Madrid’de Goya, Viyana’da Beethoven gibi sanatçılar aydınlanma fikrinden uzaklaşarak romantizme geçiş yaparlar. Duygularla, dürtülerle şekillenmiş bir birey anlayışı ön plana çıkmaya başlar. Bireyin ön plana çıkmasıyla sanatta deha sahibi olmak ve virtüözlük gibi özellikler vurgulanır. Romantik çağ aynı zamanda Avrupa düşüncesinde milliyetçiliğin de güçlendiği dönemdir. Bu atölyede farklı ülkelerde romantizmin nasıl ortaya çıktığına ve geliştiğine değinilecek, Francisco Goya, J.W. Turner, Caspar David Friedrich, Eugène Delacroix gibi sanatçılar üzerinden sanatın romantik döneminden bahsedilecektir.

Yer : İstanbulTel: +90 530 767 54 60