Türkiye’de Çağdaş Sanat

160.00

Osman Erden ile yeni seminerimiz ‘90’lardan Günümüze Türkiye’de Çağdaş Sanat’

1989’da Soğuk Savaş’ın sona ermesi, aynı sene internet teknolojisinin sıradan insanlara açılması farklı bir dönemin gelmekte olduğunun işaretleridir. Tarihinin sonunun ilan edilmesine kadar varan bir savrulma ile girilen küreselleşme dönemi çağdaş sanat alanını doğrudan etkiler. Bu yeni konjonktür Türkiye’de de yansımasını bulur. Ankara’da düzenlenen başarısız bienaller bir kenara bırakılırsa ilki 1987’de gerçekleşen İstanbul Bienalleri, kavramlı küratörlü sergi anlayışı, çağdaş sanat ortamına farklı bir soluk katan Genç Etkinlik gibi büyük ölçekli sergiler doksanlı yıllara damgasını vurur. 2000’li yıllarda yeni bir galerici kuşağının belirmesi, sanat fuarlarının gündemde daha fazla yer alması başka bir dönemin belirtileri olur. Bu seminerde 90’lı yıllardan günümüze sanat alanındaki değişimlere değinilecek, aynı dönemde sanatçıların üretimlerinden de bahsedilerek Türkiye’de çağdaş sanat alanındaki değişimler konu olarak ele alınacaktır.

Yer : İstanbulTel: +90 530 767 54 60