Viktorya İngilteresi ve Sanat

600.00

Bu atölyede İngiltere tarihinde Viktorya Dönemi olarak adlandırılan, Kraliçe Victoria’nın 1837-1901 yılları arasında hüküm sürdüğü dönem içinde İngiliz sanatçıların şekillendirdiği kültür sanat ortamından bahsedilecektir.
Endüstri Devrimi’nin ilerlemesi, kapitalizmin güçlenmesi ve 1832 Reformu’nun siyasette açtığı kapı ile İngiltere farklı bir döneme girer. Kraliçe Victoria’nın tahttaki döneminde uluslararası alanda gittikçe güçlenen İngiltere kültür sanat alanında nispeten içe kapalı bir dönem geçirmiştir. Paris merkezli modern sanata mesafeli duran İngiliz kültür ortamı kendine has bir 19.yy. sanat tarihini oluşturacaktır.
Viktorya Dönemi’nin çelişkilerle dolu, ikiyüzlü ahlaki değerlerin baskın olduğu toplumsal hayatı içinde İngiliz sanatçıları söz konusu döneme dair özgün bir alan yaratmışlardır. William Turner’ın romantizmi, William Holman Hunt, John Everett Millais ve Dante Gabriel Rossetti’nin oluşturduğu Pre-Raphaelite Brotherhood (Ön-Raffaellocu Kardeşliği), William Morris’in öncülüğünü ettiği Arts & Crafts Hareketi, Oscar Wilde’ın önünü açtığı Estetizm Akımı, Dekadant Hareket ve İngiliz Art Nouveau’su olarak nitelendirilen Modern Hareket, mimaride Canlandırmacı Üslup dönemin kültür sanat alanındaki başta gelen konularıdır ve bu atölyenin içeriğini oluşturacaktır.