top of page
Program Bitti

Güçlü Ateşoğlu ile Şiir-Felsefe Atölyesi

Programdaki bütün adımları tamamlayan herkes bir rozet kazanır.

Hakkında

“Şiiri Felsefeyle Ölçmek” başlığıyla Cansever’in şiir üzerine yazılarından yola çıkarak, diğer yazılarındaki ve şiirlerindeki toplumsallığı işleyecek, gerçekliğe yapmış olduğu vurguyu derinleştirmeye çalışacak ve bir şairin kendisine -sıradan anlayışta olmayan- tanrısal bir form verme çabasını tartışacağız.

Ders Programı

bottom of page