top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

BUART SANAT ATÖLYESİ Bulut Tabanlı Video İzleme Servisi Kullanıcı Sözleşmesi

 

Bu doküman (bundan sonra Sözleşme), “Şirket” olarak ifade edilecek olan Levent, levazım mah. levazım sitesi şehit korhan zagralı sok. No:16B 1, 34340 Beşiktaş/İstanbul – Türkiye adresinde konuşlu olan Buart Sanat Atölyesi ile bu Sözleşme, Buart Sanat Atölyesi Bulut Tabanlı Video İzleme Servisini kullanacak olan ve Kullanıcı olarak adlandırılacak kişi arasında yapılmaktadır.

 

1. Hükümler ve tanımlar

 

1.1. “Servis” Buart Sanat Atölyesi tarafından sağlanan, Kullanıcı tarafından sisteme eklenen video izleme kameralarından gelen video akışlarının uzaktan izlenebilmesini, bilgilerin alınmasını, işlenmesini ve gönderilmesini aynı zamanda www.buartatolye.com adresi üzerinde internette bulunan kameraların arşiv video kayıtlarını muhafaza edilebilmesini temin eden bir servistir.

 

1.2. “Servis”teki bilgi alanlarında yer alan kişisel bilgiler Kullanıcı kişisel dosyası hakkında bilgiler içerdiği gibi “Servis”in düzgün çalışması için gerekli temel bilgileri içerir. Servis kontrol paneline erişim “Servis” için kayıt olma esnasında verilen kişiye özgü kullanıcı adı (login) ve parola bilgileri üzerinden yapılır.

 

1.3. Kullanıcıya ait kişisel dosyadaki sanal hesap bilgileri Türk Lirası olarak gösterilir.

 

1.4. Bu “Sözleşme”nin tümüyle ve koşulsuz bir şekilde kabul edilmesi “Sözleşme”nin 3. Bölümünde yer alan eylemlerin uygulanması anlamına gelecektir.

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

2.1. Şirket Kullanıcı’ya Servis’in internet üzerinden kullanımı için münhasır bir lisans sunmakta, Kullanıcı ise seçmiş olduğu tarife planı üzerinden sağlanan servisler için ödeme yapmayı ve Servis’i Sözleşme’ye uygun bir şekilde kullanmayı kabul etmektedir.

 

2.2. Servis’in kullanımı Sözleşmenin hükümleri (bundan sonra Hükümler) kapsamında yürütülecektir. 2.3. Sözleşmenin kabulü ile taraflar Servis’in kullanımına dair ilgili Türkiye yasal mevzuatına uyacaklarını kabul etmektedir. Mevzuat uyumuna dair değişiklikler https://www.buartatolye.com (bundan sonra Site) adresinde yayınlanacaktır.

 

2.4. Aksi yönde Şirket ile yazılı olarak anlaşılmadığı müddetçe Servis’in kullanımı Kullanıcı’nın sözleşmenin tüm hükümlerini kabul ettiği anlamına gelmektedir.

 

2.5. Servis’i kullanmaya başlamak için Kullanıcı Site üzerinde yer alan özel bir formu doldurmak suretiyle kayıt olacaktır:

 

2.5.1. TAM İSİM;

 

2.5.2. Eposta adresi;

 

2.5.3. Parola.

 

2.6. Kullanıcı kayıt işlemi esnasında Şirket’e güvenilir ve güncel bilgileri sunmayı kabul etmektedir. Bu paragrafın ihlalinin tespiti halinde Şirket Kullanıcı söz konusu ihlalleri düzeltinceye kadar Kullanıcının kullanımını bloke edebilir.

 

1 3. Koşulların kabul edilmesi

 

3.1. Servis’in kullanılması Kullanıcı’nın koşulları kabul etmesine bağlıdır. Hükümlerin kabul edildiği aşağıdaki şekilde anlaşılacaktır: 3.1.1. Kullanıcı tarafından seçilen tarifelerden birine ödeme yapılması; 3.1.2. Site’de kişisel hesabın oluşturulması için kayıt olurken “Sözleşmenin hükümlerini kabul ediyorum” kutusunun işaretlenmesi;

 

3.1.3. Servisin aktif olarak kullanılması.

 

3.2. Bu sözleşmenin metni ve bağlantı linki Site’de kayıt işlemi sırasında gösterilmektedir.

 

3.3. Servis’i kullanarak ve Hükümleri kabul ederek Kullanıcı, Servis’i kullanmak için reşit yaşta olduğunu ve Sözleşmenin neticelerine dair Türkiye ilgili mevzuatına uygun davranacağını kabul etmektedir.

 

4. Koşullarda Değişiklik

 

4.1. Yayınlanmaları itibariyle yürürlük kazanmış olan bu koşulları Şirket her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Değişiklik yapılan Hükümler’in yeni halleri Site’de yayınlanmaları itibariyle yürürlüğe girer. Kullanıcı Sözleşme’nin yeni sürümüne uyum sağlamayı kabul etmektedir.

 

4.2. Kullanıcı Hükümler’de yapılan değişiklikleri kabul etmeyecekse Servis’in kullanımını bırakmalıdır. Servis’in kullanılmaya devam edilmesi kabul etme anlamına gelecektir. Yeni Servis Hükümlerinin Kullanıcıya Bildirimi

 

4.3. Kullanıcı, Şirket tarafından Servis hakkındaki değişiklik bildirimleri dahil tüm hatırlatmaların elektronik posta, normal posta, SMS, Servis’teki kişisel hesap veya Site üzerinden yapılmasını kabul etmektedir.

 

5. Servis’in sağlanması için gerekli hükümler ve prosedürler

 

5.1. Servis’in sağlanması için ön gereksinimler:

 

5.1.1.Kullanıcının Servis’i kullanımı süresince kamera kurulum yerinde kameranın internete erişiminin sağlanması.

 

5.1.2.Bir veya birden fazla kameranın Servis’e bağlı olması.

 

5.1.3.Seçili tarifeye göre gerçekleşecek video trafiği aktarımı için gereken bant genişliğine sahip internet bağlantısının mevcut olması.

 

5.2. Servis’i kullanma prosedürleri:

 

5.2.1. Servis’i kullanabilmek için Kullanıcı Site üzerinden kayıt olmak zorundadır.

 

5.2.2. Servis’e kayıt olurken Kullanıcı’ya ait Kişisel bir dosya ve hesap oluşturulacaktır.

 

5.2.3. Kullanıcı kameralarını Servis’e bağlayacak ve tarife planını seçecektir.

 

5.3. Servis’in özellikleri Kullanıcı tarafından seçilen tarife planına göre belirlenecektir.

 

5.4. Kullanıcı Servis’i Servis tarafından yetkilendirilmiş amaçlar doğrultusunda ve ilgili veri ve yazılım ihracatı mevzuatı çerçevesinde kullanmayı kabul etmektedir. (Türkiye ve diğer ülkelerden/ülkelere veri ve yazılım ihracaatı dahil) 2 5.5. Şirket Servis kalitesini artırmak üzere değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı, kendisine önceden bildirilmeksizin Servis’te biçimsel ve doğal değişiklikler yapılmasını kabul etmektedir. 5.6. Kullanıcı Şirket’in bildirimi öncesinde Servisi kullanmayı bırakabilir. 5.7. Kullanıcı, Şirket’in Sözleşme’de ve Servis’in sağlanması içi kullanılan yazılımda değişiklikler yapma hakkını kabul etmektedir.

 

5.8. Kullanıcı, Kişisel dosyasına erişimi kısıtlaması halinde tüm bilgilerinin kaybolabileceğini kabul etmektedir.

 

5.9. Servis reklam yayını içerebilecektir. Şirket tarafından Servis’e yüklenen reklamların sırası, biçimi ve miktarları önceden Kullanıcı’ya bildirim yapmaksızın değişiklil gösterebilir, Kullanıcı Servis’in kullanımı sırasında bu tür reklam bilgilerini almayı kabul etmektedir.

 

6. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri

 

6.1. Şirket:

 

6.1.1. Bu Sözleşme kapsamındaki hüküm ve koşullara uygun şekilde Kullanıcı’ya Servis’e erişim imkanı sunacaktır.

 

6.1.2. Kullanıcının teknik destek taleplerini 24 saat içinde cevaplandıracaktır. Başvurular info@buartatolye.com eposta adresine gönderilecektir.

 

6.1.3. Tarife planları üzerindeki değişiklikler, yeni servisleri ve Servis üzerindeki yeni ürünlerin çıkışı hakkında Kullanıcı’yı Site üzerinden bilgilendirecektir.

 

6.2. Kullanıcı:

 

6.2.1 Servis’i Sözleşme’nin koşullarına uygun şekilde, Türkiye ilgili yasal mevzuatına uymak suretiyle iyi niyetle kullanacaktır.

 

6.2.2 Kişisel hesabına bakiye yüklemek suretiyle seçtiği tarife planı üzerinden Servis kapsamındaki hizmetleri kullanacaktır.

 

6.2.3 Servisin alımını veya Servis’e bağlı ilgili sunucu ve ağların çalışmasını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.

 

6.2.4 Kullanıcı adının ve parolasının, hesabının yetkili olmayan kişilerce kullanımını öğrenirse derhal Şirket’e bildirecektir.

 

6.3. Şirket’in hakları:

 

6.3.1. Şirket tarife değişikliklerini web sitesinden yayınlamak suretiyle Kullanıcılara tarifenin yürürlük kazanmasından 15 gün önce bilgilendirme yapacaktır.

 

6.3.2. Servis için yapılan ödemeleri Kullanıcı’nın seçtiği tarife planı üzerinden alacaktır.

 

6.3.3. Servis’i iyileştirmek ve geliştirmek üzere kendiğinden güncellemeleri indirecek ve yükleyecektir. 6.3.4. Kullanıcı’nın teknik kaynakları üzerinde yapılacak planlı, önleyici ve onarıma yönelik çalışmalar için Servisi askıya alabilecek ve acil durumlarda zamanlanmamış çalışmaları gerçekleştirebilecektir. 3 6.3.5. Acil durumlar dahil, kanallardaki bilgiler kullanılamıyorsa, Kullanıcı’nın kendisinin veya üçüncü taraf kaynaklar nedeniyle Servis’in çalışmasını olumsuz etkileyen eylem ve/veya eylemsizlik durumları mevcutsa Servis’in çalışmasını kesebilecektir.

 

6.3.6. Kullanıcı’nın Servis bilgi alanlarına yazdığı görüş ve önerileri promosyon amaçlı olarak kullanabilecektir.

 

6.3.7 Aşağıdaki hallerde önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’nın Servise erişimini askıya alabilecektir:

 

6.3.7.1. Kullanıcı hesabının eksiye düşmesi. 6.3.7.2. Seçili tarife planına göre Şirket tarafından belirlenen teknik kısıtlamaların ihlal edilmesi, video kameraların program kodlarında yetkilendirilmemiş değişiklikler yapılması.

 

6.3.7.3. Türkiye ilgili yasal mevzuatının ve bu Sözleşme’nin hükümlerinin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi. 6.3.7.4 Şirket’in bilgi kaynaklarına ve Servis’e Kullanıcı veya üçüncü taraf kişiler tarafından yetkilendirilmemiş erişimler yapılması.

 

6.4. Kullanıcı’nın hakları: 6.4.1.Servisi bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın kullanma. 6.4.2. Sözleşme süresince Kişisel dosya alanından cihaz ekleme/çıkartma. 6.4.3.Bir tarife planından başka bir tarife planına geçebilme. 6.4.4.Kendisine sağlanan servisleri amacı doğrultusunda ve Türkiye yasal mevzuatı çerçevesinde kullanma.

 

6.5. Kullanıcının yapması yasak olan işlemler:

 

6.5.1. Şirket’in Yazılımı üzerinde türevsel çalışmalar ve değişiklikler yapmak. 6.5.2.Programın bileşen kodlarını başka programlara aktarmak, yazılımın tamamının veya bir kısmının kaynak kodlarına erişmeye çalışmak, programı tekrar derlemek ve/veya aksi işlemler yapmak. 6.5.3. Şirket Servis’ine ait marka, etki alanı ismi, logo, tescilli marka vb. her türlü ayrıcalıklı işareti kullanmak. 6.6. Şirket Servis’in tam yetkili sahibidir ancak Türkiye ilgili yasal mevzuatı doğrultusunda hiç kimse zorunlu kayıt için yönlendirilemez.

 

7. Fikri Mülkiyet

 

7.1. Servise yönelik ayrıcalıklı haklar tümüyle Şirket’e aittir.

 

7.2. Sitedeki tüm objeler, tasarım bileşenleri, metinler, grafik görseller, tasarımlar, videolar, bilgisayar programları, veritabanları, müzik, sesler ve diğer tüm objeler tümüyle sadece Buart Sanat Atölyesi’ne aittir.

 

7.3. Sitede Servise yönelik mevcut olan hiçbir fikri mülkiyet objesi Şirket’in önceden verilmiş bir yazılı izni olmaksızın Kullanıcı tarafından kullanılamaz. Kullanım terimi kar amacı olsun veya olmasın, kullanım tespiti aleyhinde bir işlem başlatılmış olsa dahi tüm kullanımları kapsar.

 

8. Ödeme hüküm ve koşulları

 

8.1. Servis’in kullanımına yönelik ödemeler Türk Lirası bazında yapılır. Kullanıcının Servis’i kullanmak üzere seçtiği tarife planı üzerinden geçerli olacak abonelik ücreti ön ödemeli bir şekilde alınır.

 

8.2. Tarife planları Şirket tarafından belirlenir ve Site’de yayınlanır. 4 8.3. Bu Sözleşmenin geçerlilik kazanması Sözleşmenin sonuçlandırılması ile başlar. Kullanıcı Aylık Abonelik Ücreti faturalandırma sürecine göre günlere bölünür ve günlük olarak yazılır. Kullanıcının bakiyesine yönelik fonların bakiye durumu her bir günün başlangıcında (sunucuda 00:00 saati itibariyle) günlük olarak hesaplanır.

 

8.4. Şirket Servisin kullanım hacmi ve ödemelerin miktarına, kendi belirleyeceği ilkelerin parametrelerine ve pazarlama stratejilerine göre mevcut tarife planlarında iskontoya gitme hakkına sahiptir. Buna yönelik bilgiler Site’den, internet kaynaklarından veya başka yöntemlerle duyurulabilecektir.

 

8.5. Kullanıcı Site’de kendi Kişisel Dosya alanından her zaman seçmiş olduğu mevcut tarife planı üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı mevcut tarife planından başka bir tarife planına geçtiği zaman bu geçiş sunucunun seçimin yapıldığı günden diğer güne geçiş yaptığı 00:00 itibariyle başlar.

 

8.6. Kullanıcı hesabı sıfıra veya eksi bakiye durumuna geçtiğinde Şirket aşağıdaki koşullara uygun şekilde Kullanıcı’nın Servis’e erişimini kısıtlayabilir: 8.6.1. Bakiyenin sıfır veya eksi durumda olması halinde Kullanıcının Servis’teki şu özelliklere erişimi kısıtlanabilir: başka tarife planına geçebilme imkanı, kameralardan gelen canlı videonun izlenebilmesi, video içeriğinin kaydedilmesi. Tarife planına göre depolanmış video içerikleri tutulmaya devam edilir. Kullanıcının bakiyesini güncellemesi beklenir. Kullanıcı kendi kişisel dosyasına erişmeye devam edebilecek, ücretsiz tarife planından da faydalanabilecektir. 8.7. Bir hesaptaki bakiye sıfır veya eksi duruma geldikten sonra 150 (yüz elli) günden fazla aynı durumda kalırsa Şirket kullanıcı hesabını ve bilgileri sunuculardan silme hakkına sahiptir. 8.8. Servis Şirket tarafından tümüyle sağlanmasına rağmen Kullanıcı kendisinden kaynaklanan iletişim kanalı vb. imkansızlıklar nedeniyle Servise erişemiyorsa bu Şirket’in sorumluluğunda olmayacaktır. Bu durumda Servis’in temin edildiği ve ödemelerin tümüyle yapılması gerektiği kabul edilecektir. 8.9. Tüm hesaplamalar banka transfer masrafları ve komisyonları dikkate alınmaksızın Türk Lirası üzerinden yapılır. Hesaplamalar Kullanıcı’nın kendi kişisel dosyasından “Bakiyem” sayfası altından takip edilebilir. Ödemelerin alınması Şirket veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla takip edilir. 8.10. Kullanıcı hesabının mevcut durumuna dair bilgilere “Bakiyem” sayfası altında bulunan hesap bilgilerinden ulaşabilir. 8.11. Kullanıcı tarafından kullanılmayan fonların iadesi ancak Şirket’in kullanılmayan tutarın iadesi için gereken masrafları alması halinde ödemenin yapıldığı yöntem üzerinden yapılabilir.

 

9. Elektronik imza kullanılması 9.1. Kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılan Kullanıcı kişisel dosya alanından veya Kullanıcı’ya ait Site’deki eposta adresinden yapılan elektronik imza anahtarına sahip işlem ve dokümanların doğrudan Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. 5 9.2. Elektronik imza ile imzalanmış dokümanlar el ile imzalanmış dokümanlar gibi geçerliliğe sahip kabul edilir. 9.3. Kullanıcı elektronik imzasına dair gerekli güvenlik tedbirlerinin kendisi tarafından alınacağını (kullanıcı adı ve parola bilgilerini paylaşmayacağını, eposta adresini üçüncü tarafların erişimine açmayacağını) ve elektronik imzasının saklanması ve erişim kısıtlarının belirlenmesi gibi yöntemleri tamamen kendisi tarafından takip edileceğini kabul eder. 9.4. Servis kullanıcı adı ve parolasının yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi, kaybedilmesi veya bunlara erişim sağlanması halinde Kullanıcı kendi eposta hesabını kullanarak mevcut durumu derhal Şirket’e bildirmek zorundadır.

 

10. Tarafların Hukuki Sorumlulukları 10.1. Taraflar bu Sözleşme kapsamında konulmuş yükümlülüklerin tam veya kısmi olarak yerine getirilememesi halinde bu Sözleşme’nin hükümleri ve Türkiye ilgili yasal mevzuatı açısından hukuken sorumludur. 10.2. Bu sorumluluk kapsamında Kullanıcı: 10.2.1. Kayıt bilgilerinin doğru ve güvenilir olmasını, Servis’in ve Kişisel Dosya’sının kullanımı ile ilişkili parolalarının güvenli şekilde muhafaza edilmesini temin edecektir. 10.2.2. Servis kullanılırken ekran üzerinden gerçekleştirilen, aktarılan, görülebilen tüm işlemlerin ve bu işlemlere dair sonuçların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedir. 10.2.3. Kullanım hakkı verilmediği takdirde marka ismi, ticari marka veya logolarını kullanmayacaktır. 10.2.4. Ödemelerdeki olası hata düzeltimleri Kullanıcı’ya aittir. Şirket hesabına yapılacak fon aktarımlarında üçüncü tarafın yapacağı kesintiler Kullanıcı tarafından karşılanır, Şirket’in sorumluluğuhnda değildir. Şirket, Kullanıcı fonlarının üçüncü taraflarca aktarımı sırasında kullanılan servislerden (masrafları ve kullanma şartları dahil) ve Kullanıcı’nın üçüncü taraf aracılığıyla yaptığı para transferlerine yönelik servislerden sorumlu değildir. 10.2.5. Kullanıcı Servis yardımı ile kaydettiği ve işlem yaptığı tüm video materyallerinden ve bunların yasal olmasından sorumludur. Bunun ihlal edilmesi veya ihlale dair üçüncü taraflardan Şirket aleyhine talepler gerçekleşmesi halinde halinde Kullanıcı tüm bu isnatları kendi adı ve hesabına üstlenmeyi ve bu ihlallerle bağlantılı olarak oluşmuş Şirket’in uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 10.3. Bu sorumluluk kapsamında Şirket: 10.3.1. Kullanıcı ekipmanı tarafından internet üzerinde Servis’e erişim sonlandırılmışsa Servis’e erişimi sonlandıracaktır. 10.3.2. Kullanıcı tarafından satın alınan ekipmanın (ağ ekipmanı, kamera vb.) kalitesini garanti edecektir. 10.3.3. Kişisel dosya üzerindeki verilerin ve parolanın güvenliği ve gizliliğinin sağlanamaması nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayacağı iş itibarının zedelenmesi, (doğrudan veya dolaylı) kayıplardan önlenmesinden sorumludur. 10.3.4. Üçüncü taraflarca gerçekleştirilen bilgi güvenliği ihlali, Servis’e yönelik DDOS saldırılaraı dahil Servis’in normal çalışmasının kesilmesi, bilgisayar virüsü veya üçüncü tarafların yasadışı eylemlerinden kaynaklanan yazılım kod kesitlerindeki beklenmedik diğer aksaklıkların önlenmesinden sorumludur. 10.4. Servis hakkında bu Sözleşme ve Servis kullanım kuralları kapsamında tanımlanmış olanlar dışında hiçbir koşul, garanti veya diğer hüküm dikkate alınmayacaktır. Servis’in Kullanıcı’nın tüm gereksinimlerini karşılayacağına, hiç bir kesinti olmayacağına, Kullanıcı 6 için her zaman erişilebilir durumda olacağına, hiç bir hata ve arızadan etkilenmeyeceğine dair her türlü risk dahil bir garanti verilmemektedir. Yazılımın çalışmasına yönelik ortaya çıkacak her türlü aksaklık tespit edildikten sonra giderilecektir.

 

11. Mücbir durum ortamları 11.1. Tarafların hiçbiri –kaçınılmaz ve önlenemez şekilde ortaya çıkan -mücbir durum ortamlarında Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya düzgün yerine getirilememesi nedeniyle diğer tarafı sorumlu tutmayacaktır. Bu ortamlar aktif savaşlar, sivil kargaşalar, salgınlar, ablukalar, amborgolar, yangınlar, depremler, seller ve diğer ani felaketler, kamu otoritelerinin yasal düzenlemeleri olarak örneklendirilebilir. Uygulamaların hayata geçirilmesi imkansız hale gelmişse veya Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin karşılanmasına yönelik beklenmedik ve önlenmesi mümkün olmayan mücbir durum bağlamında ekonomik engeller mevcutsa Sözleşme uygulanmayacaktır. 11.2. Mücbir durum ortamlarının teyit edilmesi için yetkili makamların söz konusu mücbir hal ortamlarının mevcudiyeti ve süresi hakkındaki resmi belgeleri yeterli görülecektir. Mücbir durum varlığına dair Türkiye İstanbul Ticaret Odası resmi kayıtları kabul edilebilecektir. 11.3. Mücbir durum nedeniyle bir yükümlülüğü yerine getiremeyen taraf üç günden geç olmamak kaydıyla diğer tarafı söz konusu durumun ortaya çıkışı nedeniyle yazılı olarak bilgilendirecek ve bu durumun Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirme hususunda ne ölçüde etkili olduğunu bildirecektir.

 

12. Gizlilik 12.1. Şirket Kullanıcı tarafından Servis’in kullanılmasına dair bilgilerin, video yayın ve kayıtlarına dair oturumların tüm içeriklerinin gizli bilgi kapsamında olduğunu kabul etmektedir. Servis kullanıcıların videolarını takip edemez, kullanıcıların videoları ve kullanıcılar üçüncü taraflara aktarılamaz. 12.2. Taraflar bu Sözleşmenin uygulanması için bilgi gizliliğini muhafaza etmek zorundadır.

 

13. Uyuşmazlıkların Çözümü Usulü 13.1. Bu Sözleşme kapsamında karşılaşılacak uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözümü öncelikle taraflar arası görüşmeler ile gerçekleşecektir. İddia bildirimi prosedürü zorunludur. İddia bildirimini alan taraf bildirimi aldıktan sonra en geç 15 (onbeş) iş günü içinde diğer tarafa cevap verecektir. 13.2. Bir anlaşmazlık halinde Kullanıcı Şirket’e buart@buartatolye.com üzerinden kişisel hesabının numarasını dahil edecek şekilde iddia bildiriminde bulunacaktır. İddia bildirimleri konu detaylarını içerek şekilde bir doküman halinde gönderilecektir. 13.3. Uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümü için yapılan görüşmeler, bu görüşmelerin olumsuz neticelenmesi ve ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözülememesi halinde çözüm için Türkiye İstanbul (tahkim) mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

14. Sözleşmenin süresi ve bitirilmesine dair usul 14.1. Bu Sözleşme Kullanıcı’nın kabul etmesi ile yürürlüğe girer ve Taraflar yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdikleri müddetçe devam eder. 14.2. Bu Sözleşme Tarafların anlaşması üzerine veya Türkiye yasalarının öngördüğü sıralamaya uygun şekilde sonlandırılabilir. 14.3. Şirket Kullanıcı Sözleşme’yi ihlal ederse tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshedebilir. 14.4. Kullanıcı öngördüğü sonlandırma tarihinden 5 (beş) gün önce bildirmek kaydıyla her zaman tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Ancak, Sözleşme sadece 7 Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken tüm miktarların Şirket’e ödenmesinden sonra sona erecektir. 15. Son Hükümler 15.1. Bu Sözleşme kapsamında düzenlenmemiş her şey Türkiye ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilecektir. 15.2. Kullanıcı Şirket’in yazılı izni olmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devredemez. 15.3. Şirket taraf olduğu yükümlülüklerin el değişimi hakkında önceden Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydıyla haklarını ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devredebilir. 15.4. Bu Sözleşmenin sonuçları açısından Şirket’in konuşlu olduğu yer esas alınacaktır. 16. Şirket adresi bilgileri: Levent, levazım mah. levazım sitesi şehit korhan zagralı sok. No:16B 1, 34340 Beşiktaş/İstanbul

bottom of page