top of page

Osman Erden ile Rönesans Atölyesi

Programdaki bütün adımları tamamlayan herkes bir rozet kazanır.

Hakkında

Altı hafta sürecek atölyenin ilk iki bölümünde Rönesans’ın belirmesine yol açan siyasi, iktisadi ve felsefi gelişmelerden bahsedilecek ve Dante, Boccaccio, Giotto, Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Botticelli gibi isimlerin eserleri üzerinden kültürel alanda ne gibi değişikliklerin söz konusu olduğuna değinilecektir. Üçüncü ve dördüncü bölümünde ise Giorgione, Tiziano gibi isimlerin yer aldığı Venedik ekolünün ardından Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raffaello’nun eserlerinden bahsedilerek Rönesans’ın yüksek olarak nitelendirilen dönemi ele alınacaktır. Atölyenin beşinci ve altıncı kısımlarında ise Rönesans’ın diğer coğrafyalara yansımasına değinilecektir. Albrecht Dürer, Pieter Brueghel, Hieronymus Bosch gibi isimlerin eserleri üzerinden Kuzey Avrupa'daki Rönesans söz konusu edilip, Shakespeare, Holbein gibi isimler üzerinden İngiltere'de aynı dönemde ne gibi gelişmelerin yaşandığından bahsedilecektir.

Ders Programı

Zaten katılımcı mısınız? Giriş Yapın

bottom of page