top of page

Osman Erden ile Sanat ve Siyaset

Programdaki bütün adımları tamamlayan herkes bir rozet kazanır.

Hakkında

Fransız Devrimi’nden günümüze sanatın siyaset ile olan ilişkisine değinildi. Jacques Louis David’in Fransız Devrimi’ndeki hem siyasetçi hem de sanatçı olarak yeri, Caspar David Friedrich’in Alman milliyetçiliği olan doğrudan ilişkisi, Delacroix’nın Yunan Bağımsızlık Savaşı’na gönülden bağlı olması, Gustav Courbet’nin Fransa’daki sanat ortamında yarattığı huzursuzluk gibi örnekler üzerinden modern sanat ve siyaset ilişkisi konu edildi. Atölyenin devamında ise II. Dünya Savaşı’ndan sonra beliren çağdaş sanat alanının siyaset ile olan ilişkisinden bahsedildi, Avrupa ve Amerika dışında Japonya, Çin, Türkiye gibi farklı coğrafyalarda üretimde bulunan sanatçıların yaşadıkları ülkenin güncel meseleleriyle kurdukları ilişkiler ele alındı.

Ders Programı

Zaten katılımcı mısınız? Giriş Yapın

bottom of page