top of page

Osman Erden ile Siyaset ve Çağdaş Sanat

Programdaki bütün adımları tamamlayan herkes bir rozet kazanır.

Hakkında

Sekiz hafta boyunca Pazar akşamları online olarak gerçekleşecek olan bu atölyede İngiltere'deki kadın hakları mücadelesinin sanat ile olan ilişkisi, Fransa'nın sömürge politikaları ile Kübizm arasındaki bağlantı, Henri Matisse'in Nazi işgaline karşı geliştirdiği pasif direniş yöntemi, Filippo Tomasso Marinetti liderliğinde şekillenen Fütürizm akımının İtalya'daki faşist hareket ile doğrudan ilişkisi, Dadaizm akımının siyasi yaklaşımı, Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin gibi sanatçıların Sovyet Devrimi'ndeki rolleri, sürrealist sanatçıların Fransız Komünist Partisi ile olan organik ilişkileri, Salvador Dali'nin Adolf Hitler hayranlığı, Weimar Almanyası'nda ortaya çıkan yeni nesnelci sanatçıların topluma olan bakışı, II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından ABD'deki sanat ortamına damgasını vuran soyut dışavurumcu sanatın ülke siyasetindeki yeri, Pop Sanat'ın politika ile olan alakası, 1960'lı yıllarda ABD'de belirginleşen Sivil Haklar Hareketi'nin sanata olan yansıması, Vietnam Savaşı, 1970'li yıllarda sanat alanında dönüştürücü bir etki yaratan feminist hareket, 1980'li yıllarda Batı'daki muhafazakâr eğilimlerin sanata olan yansıması, 1990'lı yıllardaki küreselleşen dünyada sanatın önemi gibi konulara değinilecektir.

Ders Programı

Zaten katılımcı mısınız? Giriş Yapın

bottom of page